Klíčová aktivita číslo 1: Odborné semináře nebo exkurze

Regionální centra přihlášená do projektu Enersol 2021 podporují zapojené partnerské školy ve svém regionu uspořádáním odborného semináře nebo exkurze. Formu volí ředitel(ka) regionálního centra po dohodě s řediteli partnerských škol. Pro rok 2021 je za opět prioritu vzdělávání považováno téma energetických úspor, elektromobility a dále hospodaření s vodou.
Lektora k uspořádání odborného semináře zajišťuje ředitel regionálního centra, resp. po dohodě i ředitel některé z partnerských škol. Odborné semináře jsou v RC organizovány od října do prosince. Odborné zaměření semináře není podstatné pro výběr témat žákovských projektů, je doplňkovou formou vzdělávání učitelů a žáků na témata projektu Enersol.

Klíčová aktivita číslo 2: Žákovské projekty Enersol

Jsou stěžejní klíčovou aktivitou projektu Enersol. Jejich zpracování a následná prezentace ve škole, na veřejnosti, na krajské, celostátní, mezinárodní konferenci, nejlépe vystihují program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v daných odborných tématech OZE,
energetických úspor, snižování emisí v dopravě, elektromobility a hospodaření s vodou.
Žáci, jejich učitelé a odborníci z praxe vytvářejí moderní vzdělávací programy na základě sdílení informací o konkrétních technologiích, jejich ekonomice, vlivu na ŽP, vlivu na veřejné mínění, ale i o postupně zaváděných inovacích. Žáci své projekty doplňují i funkčními modely, které
významně ovlivňují kvalitu předkládaných projektů i jejich hodnocení odbornými porotami.