Prvním cílem
je vzdělávat cílovou skupinu v tématech alternativních energií, energetických úspor a snižování emisí v dopravě, a to formou spolupráce s praxí nebo s využitím zkušeností z obdobných projektů realizovaných v rámci aktivit Asociace Enersol. Za prioritu je zvolena organizace soutěžních přehlídek žákovských projektů.

Druhým cílem
je hodnotit úroveň znalostí našich žáků ve srovnání se vzdělaností žáků středních škol okolních zemí EU (Slovenska, Rakouska, Polska, Německa a Slovinska).

Třetím cílem
je propagovat využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření do energetických úspor a dopravních emisí v ČR, a to prostřednictvím osobních postojů mladé generace k těmto tématům ochrany životního prostředí. Tento cíl plní i kategorie Enersol a popularizace.