Mezinárodní konference v Otrokovicích

Otrokovice Skutečným vyvrcholením desátého jubilejního ročníku vzdělávacího programu ENERSOL se stala mezinárodní konference ENERSOL 2014 a již tradiční přehlídka soutěžních žákovských projektů v tématech obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti a snižování emisí v dopravě na mezinárodní úrovni.
Uskutečnila se v Otrokovicích ve dnech 10. – 11. dubna 2014 a měla vysokou společenskou úroveň. Vždyť osobní záštitu nad ní převzal Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a Jaromír Budek, starosta města Otrokovice a záštitu jí poskytlo i ministerstvo životního prostředí a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Zlínský kraj byl pořadatelem první konference před 10 lety a nyní si své pořadatelství zopakoval a opět na výbornou. Velkou pochvalu si zaslouží hostitelé ze SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati, kteří dokonale zvládli organizaci konference i velmi zajímavý a historicky laděný doprovodný program pro žáky i jejich pedagogy – prohlídka Zlína z terasy „Baťova mrakodrapu“ a expozic muzeí Obuvi i  Hanzelky a Zikmunda.

Vlastní konference se konala v kulturním domě BESEDA za účasti téměř dvou stovek účastníků z 11 krajů ČR,  ze Slovenska, Německa a Rakouska. Konferenci zahájil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, který osobitým a přitažlivým způsobem představil zlínský region a vysoce ocenil aktivity žáků středních škol na podporu ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Ti pak ve 23 prezentacích nabídli  pestrou škálu různých pohledů na úspory energií, využití jejich obnovitelných zdrojů a aktivní postoje mladých lidí při ochraně životního prostředí a omezování emisí v dopravě. Většina příspěvků byla zajímavá, poutavě přednesená a jejich předností byla i skutečnost, že v drtivé většině vycházely z prostředí reálné praxe.

Odborná porota pod vedením náměstkyně ředitele Národního ústavu vzdělávání v Praze Ing. Jitky Pohankové měla velmi těžkou práci určit vítěze, ale určitě rozhodla spravedlivě, když  stanovila toto pořadí :

soutěž družstev             

1. místo        Rakousko

2. místo        Česká republika

3. místo        Slovensko

Vynikajícího výsledku dosáhl člen  týmu ČR Tomáš Morávek, žák VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18, který zvítězil v hlavní kategorii ENERSOL a praxe.

Při vyhlášení výsledků mezinárodní konference obdrželi všichni soutěžící i  pedagogové Diplom Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Asociace ENERSOL  a Vzdělávací agentury Kroměříž za prosazování  vzdělávání žáků a učitelů  v tématech obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor a snižování emisí v dopravě na středních a vyšších odborných školách. A ti nejlepší - jednotlivci i družstva – obdrželi věcné ceny a stylové poháry.

Ing. Václav Červený

 

fotogalerie (Martin Pavlíček, SŠ–COPTH, Praha)

 

 
Tags: